top of page

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE (1867-1934)

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie - fizyk i chemik, narodowości polskiej. Obywatelka polska i francuska, większość życia spędziła we Francji, tam też rozwinęła swoją karierę naukową. Profesor Sorbony, autorka pionierskich prac z chemii jądrowej.

Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków — radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Henriego Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych (fizyki i chemii). Prekursor nowej gałęzi chemii — radiochemii. 

W 1894 r. poznała swojego przyszłego męża, Francuza Pierre'a Curie, który był w tym czasie doktorantem w laboratorium Becquerela. Pobrali się w 1895 roku.

Dzięki jej wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinęły się badania nad promieniotwórczością w Warszawskiej Pracowni Radiologicznej, a w 1932r. ze składek całego społeczeństwa powstał Instytut Radowy w Warszawie. Maria Skłodowska ofiarowała wówczas 1 gram radu dla potrzeb leczniczych, a pieniądze na cenny dar o wartości około 80.000$ zebrała wśród kobiet z amerykańskiej Polonii. Instytut do II wojny światowej prowadził zarówno działalność leczniczą jak i naukową.

W 1914 roku po wybuchu I wojny światowej zorganizowała wojskowe lecznictwo radiologiczne. Była współzałożycielką Instytutu Radowego w Paryżu, zwanym „Instytut Curie”. Niestety ciągły kontakt z promieniowaniem i brak należytego zabezpieczenia, sprawił, iż uczona zachorowała na nieuleczalną chorobę. Zmarła 4 lipca 1934 roku w Passy.

POLSKA SZKOŁA 

Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Clearwater

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy zapisy do szkoły im. Marii Skłodowskiej Curie nr.1

w Clearwater na rok szkolny 2024/2025.

Oddział Clearwater/Tampa.

Zapisy do szkoły odbywają się w każdą sobotę od 2 marca do 18 maja od godz. 10:00am do 2:00pm

w Polskim Centrum

im. Jana Pawła II.

Od 1-go września, za opóźnioną rejestrację pobierana będzie dodatkowa opłata administracyjna

w wysokości $50.

AKTUALNOŚCI

IMG_5246 (1)_edited.jpg
Clearwater1024_1.jpg
GridArt_2 (1).jpg
IMG_7769.jpg

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski”

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie oświaty polonijnej w USA.

Kwota dotacji:

14 048,50 zł 2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 553 487,00 zł

Zadanie publiczne  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania itp.

znaki na stronie (002).png

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów     w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Kwota dotacji: 6985,00 PLN

Nazwa zadania publicznego:  „Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie, Australii”.

Całkowita wartość zadania publicznego: 443 488,97 PLN

Zadanie publiczne „Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie, Australii” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

37386932010451735071642470539139.jpg
rekrutacja.jpg
CollageMaker_20211202_215143802.jpg
announcementpl.JPG
announcementeng.JPG
bottom of page