INFORMACJE  O SzKOLE

Polska Szkoła im Marii Skłodowskiej Curie w Clearwater istnieje od roku 1982 do chwili obecnej.

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w każda sobotę od września do mają w godzinach od 10:00 do 14:00 w Polskim Centrum im. Jana Pawła II.

Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych oraz dopasowanych do poziomu znajomości języka.

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Clearwater została założona dzięki wysiłkom Pani Hanny Kolanko i Pani Teresy Shahriari z myślą, aby zapewnić dzieciom z polskich rodzin możliwość zdobywania wiedzy z języka polskiego, historii, tradycji i kultury polskiej.

Po skontaktowaniu się z Ośrodkiem Szkolnictwa Polskiego w Chicago, otrzymaniu planu zajęć i kilku podręczników szkolnych, rozpoczęto we wrześniu 1982 roku pierwsze zajęcia z małą grupą dzieci.

Opiekunem duchowym został proboszcz parafii St. Jerome w Largo, śp. Ks. Roman S. Gromała, który na sobotnie zajęcia polskiej szkoły udostępniał sale w ośrodku parafialnym. Równocześnie opiekę nad szkołą sprawował Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Clearwater, przekazując 1 grudnia 1986 roku czek wartości $1938,81 na potrzeby szkoły. Na przestrzeni lat liczebność szkoły powiększała się systematycznie.

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych 7 grudnia 1986 roku została przekazana pod opiekę Polskiego Apostolatu. Funkcję opiekuna szkoły sprawował wówczas Ks. Marian Ogórek jak później kilku innych znakomitych Księży,

w tym Świętej Pamięci Ks. Prałat Dr Janusz Burzawa, Przyjaciel Szkoły i dobroczyńca od 1991 r. Wyraźny wzrost liczby uczniów zaznaczył się w 1995 roku, kiedy to polska szkoła rozpoczęła swoje zajęcia w nowych salach Polskiego Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater.

Pomimo, że patronat nad szkołą zmieniał się kilkakrotnie, poświęcenie, zaangażowanie nauczycieli i rodziców przez wszystkie te lata spowodował, że szkoła trwa do dnia dzisiejszego. W roku szkolnym od września do maja, w soboty odbywają się zajęcia lekcyjne w bezpłatnych pomieszczeniach, które udostępnia nam Polskie Centrum im. Jana Pawła II.

 Program obejmuje multimedialną edukację wczesnoszkolną, podstawową naukę języka polskiego oraz historii Polski, geografii, religii.

Oferuje kurs do Pierwszej Komunii Świętej oraz kurs języka polskiego jako obcego dla młodzieży i dorosłych, poziomy A1- C2, przygotowuje uczniów do egzaminu LOTE (Languages Other Than English), jak również do państwowego egzaminu certyfikatowego. Pełni również ważna funkcję ośrodka imprez artystycznych.

Przez ostatnie 10 lat Polska Szkoła w Clearwater jest nadzorowana przez Panią Dyrektor Irenę Bogusiewicz, która jako pierwsza zarejestrowała Szkołę w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

POLSKA SZKOŁA DZIŚ

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Clearwater jest zarejestrowana w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i przynależy do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granica przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Placówka posiada bardzo dobrą bazę lokalową w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater, która zapewnia dzieciom dobre warunki do nauki. Dysponujemy dobrze wyposażonymi i estetycznie urządzonymi dwoma klasami oraz jedną pracownię, ze sprzętem komputerowym i radiowo–telewizyjnym.

 Szkoła zatrudnia odpowiednio wykształconych, otwartych na nowości nauczycieli, którzy realizują wiele ciekawych i ambitnych przedsięwzięć. Placówka oświatowa wyróżnia się bogatą ofertą zajęć lekcyjnych rozwijających różnorodne zainteresowania uczniów. Nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w konkursach, egzaminach, w których odnoszą znaczące sukcesy.

Należy tutaj wymienić nasze ubiegłoroczne absolwentki, które przystąpiły do egzaminu LOTE z imponująca średnia 98%, oraz wzięły udział w egzaminie państwowym certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Świadczy to, że jesteśmy placówką godną społecznego zaufania i reprezentujemy wysoki poziom w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych, jak i organizacyjnych.

Nasi uczniowie biorą udział w uroczystościach polonijnych i przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje polonijne, instytucje i parafie, co sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 

Nasza Szkoła jest instytucją społeczną, niedochodową, dlatego tak ważne są dla nas donacje, dzięki którym pozyskujemy środki na dodatkowe, atrakcyjne zajęcia dla uczniów oraz na wyposażenie bazy szkoły.

Staramy się włączać rodziców w pracę placówki. Chętnie pomagają nam w organizacji imprez klasowych, wycieczek, imprez ogólnoszkolnych. Komitet Rodzicielski bierze aktywny udział w życiu szkoły oraz w pozyskiwaniu funduszy wspomagających jej działania. Mamy liczną grupę przyjaciół Szkoły, którzy zawsze wspierają nas w organizacji imprez, uroczystości czy zakupie pomocy dydaktycznych. Są to zarówno firmy, jak też osoby prywatne i organizacje polonijne.

Szkoła prowadzi przejrzystą stronę internetową, na której znajdują się najważniejsze informacje na temat funkcjonowania placówki. Na bieżąco umieszczane są na niej informacje o wydarzeniach, uroczystościach oraz sukcesach uczniów i nauczycieli.

Polska Szkoła w Clearwater jako placówka oświatowa zobowiązana jest realizować ogólne cele polityki oświatowej oraz umożliwiać kształcenie i wychowanie wszystkich dzieci.

„Jestem z tych, którzy wierzą, iż Nauka jest czymś bardzo pięknym.Uczony jest w swoim laboratorium nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak baśń czarodziejska.”

Maria Skłodowska-Curie

NASzA KADRA

IRENA BOGUSIEWICZ
MAŁGORZATA BIAŁKOWSKA
RENATA GARBACZ

Dyrektor Szkoły

w Clearwater i Tampa

Nauczyciel w Clearwater

Nauczyciel w Clearwater

EWA TRENDOTA

Nauczyciel w Clearwater

JAN SIMAJCHEL

Nauczyciel Religii

MARIOLA KARWOWSKI

Nauczyciel w Clearwater

Wojciech Hardyl

Nauczyciel Muzyki

KAROLINA PERLIK

Zastępca Dyrektora w Tampa

IWONA UJEJSKA-MORILLO

Nauczyciel w Tampa

DOMINIKA WALIGÓRA

Nauczyciel w Tampa

DOMINIKA ZAJĄC-ZŁOBICKI

Nauczyciel w Tampa

Odwiedź nas na Facebook

Contact Us

Address

Polish Center of John Paull II

1521 N  Saturn Ave, Clearwater, FL. 33755

Tel: 727-798-2649

E-mail: polskaszkolac@aol.com