KALENDARz  NA ROK SzKOLNY 2019/2020

                                               

7  września         Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

                             w Polskim Centrum w Clearwater o godz. 10.00

                             (zebranie informacyjne, zapisy do szkoły, pobieranie opłaty)

                              Warsztaty teatralne dla dzieci

22 września        Dożynki Polonijne Msza św. o godz 13:00 w kościele Polskiej Misji Miłosierdzia                                     Bożego,  w  Polskim Centrum im. Jana Pawła II o godz 15:30

 

12 października    Święto Komisji Edukacji Narodowej (obchody w szkole) 

 

20 października    Koncert z okacji 24 rocznicy Polskiego Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater

 

26 października     SPIFFS - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w  St. Petersburgu, występ,

                                udział w paradzie

9 listopada           Bal Inżynierów  w Polskim Centrum im. Jana Pawła II ( uroczystość  wręczenia                                     stypendiów dla  studentów i absolwentów naszej szkoły)

 

10 listopada        Obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Centrum im. Jana                                                    Pawła II,  w Clearwater

16 listopada    Pasowanie na Ucznia, DWUJĘZYCZNOŚĆ - Warsztaty dla rodziców i nauczycieli,                                      prowadzi doradca metodyczny LOM w Polskiej Szkole im. Marie Skłodowskiej-Curie #1

 

7 grudnia           Mikołajki  Polonijne w Polskim Centrum im. Jana Pawła II

 

21 grudnia         Wieczór Kolęd i Pastorałek w Polskim Centrum im. Jana Pawła II  w Clearwater

 

5 stycznia           Opłatek w Kościele Polskiej Misji Miłosierdzia Bożego

                            w St. Petersburgu (Jasełka  Bożonarodzeniowe)

   

marzec               Szkolny Konkurs Recytatorski 

 

kwiecień             Piknik Rodzinny

 

3 maja               Konstytucja 3-go Maja - Uroczystości przy Pomniku Tadeusza Kościuszki w St                                         Petersburgu 

 

9 maja               Dzień Matki w Polskim Centrum im. Jana Pawła II (występ dzieci)

10 maja             Pierwsza Komunia Św. Msza św. o godz. 13:00 w kościele Polskiej Misji Miłosierdzia                              Bożego

 

16 maja              Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Odwiedź nas na Facebook

Contact Us

Address

Polish Center of John Paull II

1521 N  Saturn Ave, Clearwater, FL. 33755

Tel: 727-798-2649

E-mail: polskaszkolac@aol.com